Radioqrafik müayinə material və qaynaq tikişlərində olan daxili

qüsurları müəyyən etmək üçün ən çox istifadə olunan üsuldur.

Bu üsul X və qamma şüalarından istifadə edərək nəzarət olunan

materialın radioqrafik filminin çəkilməsinə əsaslanır.

Əsas tətbiq sahələri bunlardır:

Polad kimi ferromaqnit materiallar, mis, bürünc, alüminium və s.;

Qaynaq tikişləri;

Borular və s.