Ultrasəs müayinəsi – qaynaq tikişləri, metal daxili qüsurları (şlak, çat, bizməməzlik, pora vəs.) aşkar etmək, laylanma (laminasiya) və qalınlıq ölmə üçün  tez-tez istifadə edilən metoddur. Bu metodun əsas tətbiq sahələri bunlardır;

-         Polad, aluminium, mis və s. Metal xassələri materiallar;

-         Yüngül lehimli və karbonlaşdırılmış polad;

-         Tökmə polad və borular;

-         Hazır və ya yarımfabrikat materilların müayinəsi;