• Təhribatsız müayinə• Burulğanlı Cərəyan Metodu (EC)• ACFM• Rope Accsess İnspection• Qaldırıcı və İlməçi avadanlıqları• Hidravlik Məhsullar• Qumlama və Rəngləmə• Platformaların və Qüllələrin müayinəsi

 

 Müxtəlif qaynaq konstruksiyalarında və boru xəttlərində, həmçinin müxtəlif materiallardan (qara və əlvan metallar) olan metalların və qaynaq tikişlərinin keyfiyyətinə nəzarət üçün: 

 •     Radioqrafik müayinə (RT);   
 •     Ultrasəs müayinəsi (UT);
 •     Avtomatik ultrasəs müayinəsi (AUS);
 •     Maqnit-tozlama üsulu ilə müayinə (MT);
 •     Penetrant müayinə (PT);
 •     Burulğanlı cərəyan ilə müayinə (ET);
 •     Vizual müayinə (VT);
 •     Rope Accsess inspeksiyasi (RA)
 •  ·     Tədris və sertifikatlaşdırma proqramlarının həyata keçirilməsi.Şirkətin təhribatsız müayinə sahəsində işləyən bütün I və II səviyyəli personallar ASNT-TC-1A və EN473 standartlarına əsasən təhsil alıb və sertifikata malikdirlər. Müvafiq təhsil proqramları həmçinin şirkətin başqa bölmələrdə işləyən personallarına da aiddir. 

  Metalların və qaynaq tikişlərinin keyfiyyətinə nəzarət üçün təxribatlı müayinə.

  ·        Texniki məsləhətlərin verilməsi.

  Bu yönümdə şirkətin bir sıra təklifləri var ki, onların da sırasına texniki məsələlərin həllində məsləhətlərin verilməsi, müxtəlif layihələr üçün xüsusi spesifikasiyaların hazırlanması, müxtəlif təhribatsız müayinə üsulları və digər işlər üçün prosedurların hazırlanması və s. daxildir.

   ·        Təhribatsız müayinə alət və avadanlıqlarının, materiallarının əldə edilməsi.

  Təhribatsız müayinə alət və avadanlıqlarının, materiallarının seçilməsində məsləhətlərin verilməsi, onların əldə edilməsində kömək göstərilməsinə Şirkətin yerli və xarici firmalarla sıx əməkdaşlıq əlaqələri imkan verir.Bunların sırasında aşağıdakı şirkətləri göstərmək olar: 

  1.      HDM  Kalite Kontrol Teknolojileri Hizmetleri LTD. ŞTİ                                  (HDM Quality Control LTD.)  -Türkiyə

  2.      RTD ( Roentgen Technische Dienst)  Quality Services    - Hollandiya

  3.      CORROCONT  LTD.  Installation of Cathodic Protection Systems  – Macarıstan

  4.      PALME Kalite     -Türkiyə

  5.      BURSAM NDT  Tibbi və Metallurji Cihazları  San.Tic.LTD. ŞTİ    -Türkiyə

  6.      KALEBOZAN  Metallurgy & Construction   -Türkiyə

  7.      YXLON  INTERNATIONAL  Industrial X-ray Sistems  -Almaniya

  8.      KOWOTEST Dark room radiographic test equipments  -Almaniya

  9.      NORDINKRAFT  Ultrasonic test equipments.   -Rusiya

  10.  "Качество" Elmi Tədris Mərkəzini (НУЦ «Качество»)  -Rusiya

  11.  "ЦНИИПМАШ"   -Rusiya

    Bütün bu işlərin yerinə yetirilməsi ücün «CN Co.LTD»  şirkəti lazımi avadanlıqlara və laboratoriyalara, texiki və digər bazalara,  personallar isə ASNT-TC-1A və EN473 standartları üzrə I, II və III səviyyəli sertifikata malikdir.